Apartmani Nikola Ribarska Banja

Ribarska Banja

Balneološko lečilište i klimatsko mesto Ribarska Banja, nalazi se na severnim padinama planine Jastrebac, na nadmorskoj visini od 540 m, u dolini Ribarske reke. Smeštena je u središnjem delu Srbije – udaljena od Kruševca 34 km, od Beograda 290 km i od Niša 100 km.

Ribarska Banja ima šest izvora mineralne sumporovite i slabo alkalne silinicne vode (38M20 C), jedan izvor hladne vode (16°C) – jedina akratopega na Balkanu i jedan mlake sumporovite (28,1°C).

Voda Ribarske Banje koristi se u lečenju za kupanje, piće i ispiranje.

Termomineralni izvori Ribarske Banje verovatno su korišćeni za terapijske i druge potrebe još u IV veku kad je tu postojalo naselje i utvrđenje starih Rimljana. Jedna legenda nastanak kupatila vezuje za doba carice Milice (XIV vek), a temelji starog turskog kupatila na kojima je 1853. izgradeno novije (po naredbi knjaza Aleksandra Karadordevića), ukazuju na to da su ih koristili Turci za vreme svoje vladavine na ovim prostorima. (Ribarska Banja je više puta stradala u raznim ratovima; Turci su je 1876. razorili – sa zemljom je tada sravnjeno sve, osim glavnog kupatila.)

Prva analiza vode izvršena je u Beču 1834. ali tek od 1852. kad je Ribarsku Banju posetio knjaz Aleksandar Karađorđević, ovom prirodnom lečilištu pridaje se veći značaj.

Moderno uređenje Ribarske Banje počelo je 1904. godine. U periodu od 1904. – 1911. je izgrađeno nekoliko novih objekata za smeštaj i lečenje gostiju, a tek 1967. je otvoreno Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju koje prerasta u moderan Zavod za lečenje i rehabilitaciju obolelih od ortopedskih, koštanozglobnih i degenerativnih oboljenja „Ribarska Banja“.
Ovaj Specijalni zavod – nosilac zdravstvene funkcije Ribarske Banje – ima više zatvorenih bazena koji se pune prirodnom termomineralnom vodom (39°C) – jedan je poluolimpijskih dimenzija, i ima moderne uredaje za kinezi, elektro, medikamentoznu, termo i radnu terapiju i primenu ultrazvuka. O bolesnicima brine tim lekara specijalista, fizioterapeuta, medicinskih sestara i drugog medicinskog osoblja.
Ribarska Banja je smeštena usred šumovitih brežuljaka, u maloj klisuri pa je dobro zašticena od vetrova i naglih promena temperature. Šumska prostranstva, koja je okružuju, nadmorska visina i položaj, omogucavaju cist i svež vazduh tokom cele goline, što boravaku njoj cini prijatnim.

Terapije

Ribarska Banja ima šest izvora mineralne sumporovite i slabo alkalne silinicne vode (38M20 C), jedan izvor hladne vode (16°C) – jedina akratopega na Balkanu i jedan mlake sumporovite (28,1°C).

Voda Ribarske Banje koristi se u le;enju ortopedskih, koštano-zglobnih i degenerativnih oboljenja ali i za poboljšanje opšteg stanja i uskladivanje funkcija organizma.

Goste koji imaju potrebe za rehabilitacijom, upucujemo na preglede i tretmane u Specijalnu bolnicu koja je po svom programu jedinstvena u regionu, a rame uz rame sa prestižnim francuskim banjama.

Specijalna bolnica poseduje najsavremeniju opremu, veoma stručan kadar i sve ostale resurse za pružanje sledećih terapija:

  • Elektro terapija
  • Ultrazvučna terapija
  • Magneto terapija
  • Foto terapija
  • Radna terapija
  • Kinezi terapija
  • Termo terapija
  • Hidro terapija

Scroll